Partnere i norsk utviklingssamarbeid

Det store mangfoldet kan representere både en utfordring og en styrke. Ulike organisasjoner og fora vil konkurrere om begrensede midler og synlighet. Men hovedkriteriet er at bistandsmidler kanaliseres slik at de får en størst mulig utviklingseffekt. I praksis er det betydelig samarbeid og samordning mellom ulike aktører.

Viktige utviklingsaktører av betydning for Norge er også sentrale europeiske giverland, ikke minst innenfor den såkalte Utstein-kretsen *), samt USA, Canada og Japan.

* Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland 

Til toppen