Utviklingssamarbeid

Global utdanning en hovedprioritet i norsk bistand

Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Dette er nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel er det 59 millioner barn og 62 millioner ungdommer som ikke får skolegang .

Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom og for å oppnå bærekraftig utvikling. God og relevant utdanning er nødvendig for å oppnå næringsutvikling, sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst. Utdanning har også stor betydning for helse og likestilling.

Utdanning er derfor en hovedprioritet i Norges utviklingspolitikk.

Jenters utdanning, utdanning i krise og konflikt, yrkesfaglig opplæring og kvalitet og læring i utdanningen er særlig prioriterte områder. I tråd med bærekraftsmålenes prinsipp om at alle skal med, gis det ekstra oppmerksomhet til marginaliserte grupper som barn med funksjonsnedsettelse. Det legges vekt på innovasjon og digitalisering for å oppnå best mulig resultater på de prioriterte områdene. Det tenkes tverrsektorielt i tråd med bærekraftsagendaen, og koblingen mellom helse og utdanning er særlig viktig.

Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) er de to største kanalene for norsk utdanningsbistand og mottok i 2018 til sammen nesten to milliarder kroner. Sivilsamfunnsorganisasjoner er også viktige partnere i utdanningsinnsatsen.