Fornybar energi/ren energi

2,7 milliarder mennesker i verden mangler i dag tilgang til moderne energitjenester. 1,3 milliarder har ikke tilgang til strøm. Dette er ikke bærekraftig dersom en skal nå tusenårsmålene om å redusere fattigdom.

Vindmølle

Fornybar energi: Vindmølle. (Foto: UD)

Tilgang til moderne energikilder påvirker mange aspekter i et menneskes liv, både innenfor helse, økonomisk aktivitet, utdanning og miljø. Norge har i mange år støttet energiprosjekter i sitt bistandssamarbeid. I år 2007 ble det bestemt å øke den norske innsatsen på energi. «Initiativ for ren energi i utviklingsarbeidet» ble lansert, og energi ble dermed et hovedsatsingsområde for norsk utviklingssamarbeid.

Målsetningen med initiativet er å øke tilgangen på ren energi til en overkommelig pris, basert på langsiktig forvaltning av naturressurser og effektiv energibruk. Det skal bidra til økonomisk og sosial utvikling i utvalgte samarbeidsland og til det internasjonale arbeidet for å redusere klimautslipp.

 

Til toppen