Dokumenter fra oppstartsseminaret

Her finner du dokumenter fra oppstartsseminaret for forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Seminaret ble avholdt på Lørenskog 20.21. april 2010. Møteleder var Geir Helljesen.

Her finner du dokumenter fra oppstartsseminaret for forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år som ble avholdt på Lørenskog 20.21. april 2010.
Møteleder var Geir Helljesen.

Alle dokumenter i Power Point eller pdf-format.

Foredrag Besvarelser fra arbeidsgrupper
Kvifor forsøk - kva vert forventa og av kven?
v/statsråd Liv Signe Navarsete
Arbeidsgruppe 1
Ungdom, valg, stemmerettsalder og politisk deltakelse
v/lektor Klaus Levinsen, Syddanske Universitetet
Arbeidsgruppe 2

Hvem skal bestemme?
v/kommunikasjonsrådgiver Thomas Wrigglesworth, Barneombudet

Arbeidsgruppe 3
Ungdomsvalg 2010
v/generalsekretær Tale Hungnes, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Arbeidsgruppe 4
Om evaluering av forsøket
v/forsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
Arbeidsgruppe 5

Kommunal- og regionaldepartementets rolle: om
forsøksforskrift - rammene for valgforsøket og hva som er
strategien i prosjektet

v/representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet

Arbeidsgruppe 6

Stemmerett for 16-åringer v/Knut G. Andresen, Utdanningsdirektoratet Arbeidsgruppe 7

Hva har vi gjort i Mandal? v/representant fra Mandal kommune Arbeidsgruppe 8
Til toppen