Oppstartsseminar om forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

Kommunestyrevalget 2015

Her finner du dokumenter fra oppstartsseminaret for forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år som ble avholdt i Oppegård 2.-3. desember 2014. 
Møteleder var Geir Helljesen.

Alle dokumenter i pdf-format.

Stemmerett 16 år. Hvorfor og hvorfor ikke?
En gjennomgang av kunnskap om nedsatt stemmerettsalder,
ved førsteamanuensis Jacob Aars, Universitetet i Bergen

Om forsøket i 2011. Hva viste evalueringen?
ved forsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

Hva mener ungdommen?
ved leder Stian Seland, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Hva vil vi med forsøket?
ved statssekretær Jardar Jensen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rammene for forsøket i 2015. Forsøksforskriften, informasjon og evalueringen av forsøket i 2015
ved rådgiver Christoffer Wiig, seniorrådgiver Ragnhild Indreeide og seniorrådgiver Dag Vestrheim

Hva kan forsøkskommunene gjøre for å få ungdommen til å stemme?
ved forsker Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning

Hvordan vil kommunene arbeide fram mot valget i 2015?