Valgdeltakelse blant 16- og 17-åringene

Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2015

57 prosent av 16- og 17-åringene i de 20 kommunene som var med i forsøket stemte ved kommunestyrevalget.

 

 KommuneAntall personer som har stemtStemme- berettigedeFremmøte
0119 Marker 63 111 56,76 %
0217 Oppegård 446 698 63,90 %
0403 Hamar 416 679 61,27 %
0522 Gausdal 88 157 56,05 %
0701 Horten 364 670 54,33 %
0805 Porsgrunn 507 865 58,61 %
0926 Lillesand 163 285 57,19 %
1002 Mandal 266 440 60,45 %
1103 Stavanger 1 804 3 136 57,53 %
1119 290 518 55,98 %
1244 Austevoll 104 135 77,04 %
1426 Luster 91 133 68,42 %
1443 Eid 114 188 60,64 %
1505 Kristiansund 226 607 37,23 %
1662 Klæbu 111 195 56,92 %
1725 Namdalseid 22 42 52,38 %
1850 Tysfjord 28 43 65,12 %
1924 Målselv 93 178 52,25 %
2003 Vadsø 89 184 48,37 %
2011 Guovdageaidnu
Kautokeino
35 65 53,85 %
   Totalt 5 320 9 329 57,03 %