Møte i riksvalgstyret 22. juni 2021

Tirsdag den 22. juni klokken 9 holdes det første møtet i riksvalgstyret.

Riksvalgstyret har viktige oppgaver knyttet til kontroll og godkjenning av stortingsvalget. Det består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget. Riksvalgstyret skal i det første møtet behandle klager over fylkesvalgstyrenes godkjenning eller forkasting av listeforslag.

Dagsorden

  1. Gjennomgang av valglovens regler som er av betydning for riksvalgstyrets oppgaver.
  2. Presentasjon av valgadministrasjonssystemet EVA som benyttes for gjennomføring av valg, herunder beregning av utjevningsmandater.
  3. Behandling av klager over godkjenning eller forkasting av listeforslag.
  4. Praktiske orienteringer.
  5. Eventuelt.