Riksvalgstyret holdt møte om kontroll og godkjenning av stortingsvalget den 28. september 2021

Riksvalgstyret består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget.

Oversikt over medlemmene finnes her. 

Hovedtemaene for møtet var:

  • behandling av klagene som er innkommet i forbindelse med forberedelsene og gjennomføringen av valget
  • fordeling av utjevningsmandatene
  • utstedelse av fullmaktene til representanter og vararepresentanter

Referat fra riksvalgstyrets møte 28. september 2021 (pdf)

Møtet ble strømmet på regjeringen.no