Slik stemmer du på valgdagen

Husk at du MÅ ha legitimasjon for å stemme.

Forhåndsstemmeperioden er nå over og rekordmange har benyttet sjansen til å forhåndsstemme ved årets valg. 

På valgdagen 11. september (og 10. september i kommuner der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2017.

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen.

Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Trenger du veiledning eller hjelp?

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen. 

Har du flyttet etter 30. juni?

Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Du er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni 2017. 

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført. 

Mer informasjon om valget finner du på valg.no.