Lovendring om mulighet til å ha todagersvalg

Stortinget har vedtatt å fjerne krav om at todagersvalg senest må vedtas samtidig med vedtak om budsjettet for valgåret. Dette betyr at kommuner som ønsker todagers valg kan vedta det nå, og at også tidligere vedtak er i tråd med regelverket. Forutsetningen er at vedtak må fattes som ordinært flertallsvedtak.

Kommunen skal registrere valgdag(er) i valgadministrasjonssystemet EVA. Opplysningene inngår i grunnlagsdataene og frist for å legge dette inn er 31. mai. Kommuner som fatter vedtak om todagers valg etter denne fristen må sende en skriftlig henvendelse til Valgdirektoratet om dette så snart som mulig og senest innen 1. juli. 

Spørsmål om lovendringen kan rettes til kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Til toppen