Fordeling av stortingsmandatene for valgene i 2013 og 2017

Etter Grunnloven skal stortingsmandatene fordeles på valgdistriktene hvert åttende år. I 2012 utførte departementet en beregning på mandatfordelingen som skal gjelde for valgene i 2013 og 2017.

Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikter. Disse tilsvarer fylkene. Stortinget skal ha 169 representanter. Hvor mange som skal velges fra hvert valgdistrikt, regnes ut på grunnlag av fylkenes innbyggertall og areal.

Av de 169 mandatene til Stortinget er 150 distriktsmandater fra de ulike fylkene. De resterende 19 er utjevningsmandater som er fordelt med ett ujevningsmandat til hvert fylke.

Tabellen under viser totalt antall mandater for hvert fylke

 

Fylke Mandater
Østfold 9
Akershus 17
Oslo 19
Hedmark 7
Oppland 7
Buskerud 9
Vestfold 7
Telemark 6
Aust-Agder 4
Vest-Agder 6
Rogaland 14
Hordaland 16
Sogn og Fjordane 4
Møre og Romsdal 9
Sør-Trøndelag 10
Nord-Trøndelag 5
Nordland 9
Troms 6
Finnmark 5
Totalt 169

 

Beregningen av fordelingen av stortingsrepresentanter på de forskjellige fylka (pdf)