Navn på alle valglister og kandidater i 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Departementet har via SSB samlet inn oversikt over alle valglister og kandidater ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. På denne siden finnes oversikter over alle valglistene i alle landets kommuner. Her er også samlet ulik statistikk med generelle data rundt valglistene, kandidater, antall valgdager etc. I tillegg finnes rådatafiler i excel og odf som kan benyttes til egne sammenstillinger.

 

Generell informasjon

 

 • Generell statistikk om kandidater, antall, kjønnsfordeling m.m. Begge valg
  pdf (oppdatert 16.08.2011)

 

 • Informasjon om antall valgdager, antall representanter som skal velges og valgkretser. Kommunestyrevalg
  pdf

 

 • Informasjon om antall representanter som skal velges. Fylkestingsvalg
  pdf

 

 • Oversikt over hvilke valglister som stiller i de enkelte kommuner og fylkeskommuner
  xls odf

 

Valglister og kandidater

 

Kommunestyrevalget

Fylkestingsvalget

Akershus (oppdatert 16.08.2011)

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark (oppdatert 11.08.2011)

Hedmark

Hordaland 

Møre og Romsdal (oppdatert 31.08.2011)

Nordland (oppdatert 07.09.2011)

Nord-Trøndelag

Oppland

Oslo

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag (oppdatert 07.09.2011)

Telemark

Troms

Vest-Agder (oppdatert 04.08.2011)

Vestfold

Østfold

Akershus

Aust-Agder

Buskerud

Finnmark

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

 

Rogaland

Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Telemark

Troms

Vest-Agder

Vestfold

Østfold

 

Rådatafiler

 

 • Alle lister og kandidater til kommunestyrevalg
  xls odf (oppdatert 07.09.2011)


 • Alle lister og kandidater til fylkestingsvalg
  xls odf


 • Informasjon om antall valgdager, antall representanter som skal velges og valgkretser. Kommunestyrevalg
  xls odf

 

 • Informasjon om antall representanter som skal velges. Fylkestingsvalg
  xls odf