Slik stemmer du på valgdagen ved Stortingsvalg

På valgdagen 9. september (og 8. september i kommuner der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er registrert bosatt/ manntallsført pr. 1. juli. Husk legitimasjon!

Husk at du MÅ ha legitimasjon for å stemme!

På valgdagen 9. september (og 8. september i kommuner der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt den 1. juli i 2013.

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen.

Du må ta med deg legitimasjon! Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Trenger du veiledning eller hjelp?

Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene.

Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet. To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen. 

Har du flyttet etter 1. juli 2013?

Dersom du har flyttet etter 1. juli, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Du er manntallført i den kommunen du er registert i folkeregisteret som bosatt den 1. juli 2013. 

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført. Hvis du ikke har anledning til å avgi stemme der på valgdagen, kan du forhåndsstemme i den kommunen du befinner deg i. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune.

Slik stemmer du på valgdagen

Det skal ikke brukes stemmeseddelkonvolutt på valgdagen. I stedet skal stemmeseddelen brettes og stemples før den legges i valgurnen.

Slik gjør du når du stemmer til stortingsvalget:

1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.   
Stemmesedler
2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen (se veiledning).  
Stemmeseddel
3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut! Da kan ingen se hva du stemmer. Du skal ikke bruke konvolutt eller annet omslag fordi stemmeseddelen skal stemples.  
Stemmeseddel
4. Gå til en valgfunksjonær og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen.
Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
 
Stemmeseddel
5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i urnen.  
Valgurne