Databaser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Her finner du en oversikt over ulike databaser. Her finner du for eksempel valgstatistikk og informasjon om hvor mange kvinnelige ordførere vi fikk etter forrig valg.