Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europarådet oppfordrer lokale myndigheter til å involvere innbyggerne på nye måter

For å legitimere politiske beslutningsprosesser må offentlige institusjoner bruke nye metoder for å engasjere innbyggerne og oppmuntre til lokal deltakelse. Det skriver Eurpoarådet i sine oppdaterte retningslinjer, som nå er oversatt til norsk.

I 2001 vedtok Europarådets ministerkomité en anbefaling til medlemsstatene.

Her ble medlemsstatene oppfordret til å arbeide for at lokale myndigheter legger til rette for at innbyggerne trekkes med i politiske beslutningsprosesser som gjelder innbyggerne og lokalsamfunnet. Det vil legitimere beslutningene og skape større tilfredshet samt bidra til mer effektive lokale beslutninger.

I 2016 bestemte Europarådet seg for å gå gjennom den eksisterende anbefalingen og vurdere om det var behov for å gjøre endringer.

Et utviklingstrekk i Europa er ofte svekket tillit til folkevalgte organer. For å holde legitimiteten til politiske beslutningsprosesser oppe, er det derfor behov for at offentlige institusjoner engasjerer seg overfor innbyggerne på nye måter og tar i bruk tiltak som gir muligheter for lokal deltakelse.

Regjeringene har selv et ansvar for å legge til rette for at en politikk for innbyggerdeltakelse kan gjennomføres i lokale og regionale organer.

Ministerkomiteen vedtok revidert anbefaling 21. mars 2018. De nye retningslinjene retter seg både mot deltakelse under og mellom valg.

 

 

 

 

Til toppen