Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonale retningslinjer for sivilsamfunnets deltakelse i politiske beslutningsprosesser på norsk

Europarådet har vedtatt retningslinjer om hvorfor og hvordan sivilsamfunnet bør ha anledning til å bidra i politiske prosesser.

Ministerkomiteen i Europarådet vedtok 17. september 2017 retningslinjer for sivilsamfunnets deltakelse i politisk beslutningsprosesser. De omhandler sentrale verdier ved demokratiet og hvorfor og hvordan sivilsamfunnet, både organiserte interesser og enkeltindivider, bør ha anledning til å bidra i politiske prosesser. Retningslinjene er nå oversatt til norsk.

Formålet er å styrke og legge til rette for deltakelse for individer, organisasjoner og sivilsamfunnet generelt i politiske beslutningsprosesser.

Retningslinjene bygger på og utfyller en rekke dokumenter utarbeidet av Europarådet om demokrati, menneskerettigheter, deltakelse og frivillige organisasjoners rolle i samfunnslivet.

Europarådet slår fast at menneskerettigheter, rettsikkerhet, tilslutning til grunnleggende demokratiske prinsipper, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er nødvendig for effektiv sivilsamfunnsdeltakelse.

Staten, kommunene og fylkeskommunene har et ansvar for å legge til rette for at sivilsamfunnet trekkes inn i politiske beslutningsprosesser. Både på nasjonalt og lokalt nivå er det lagt til rette for ulike former for involvering både fra innbyggerne og sivile organisasjoner. Dette er ordninger som bør videreføres og utvikles, ifølge Europarådet.

Til toppen