Regionalt partimøte Oslo 2019

Politiske partier over hele landet er invitert til informasjonsmøter i Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo. Møtene om partiloven og tilhørende forvaltningsapparat er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Statistisk sentralbyrå, Partilovnemnda og Fylkesmannen i Vestland.

Nett-tv Regionalt partimøte Oslo 2019

Se sendingen her

Se sendingen her

Program:

Kl.10:00-11:45

  • Introduksjon ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Jens-Oscar Nergård
  • Statistisk sentralbyrå (SSB) ved Terje Risberg

Kl.11:45-12:30

  • Lunsj

Kl.12:30-14:00

  • SSB ved Terje Risberg fortsetter
  • Fylkesmannen Vestland (FMVL) ved Sveinung Øvrebø
  • Informasjon fra Partilovnemda (PLN) ved Daniel Giske
  • Partirevisjonsutvalget (PRU) ved Gunnar Holm Ringen
  • Nytt regnskapssystem ved  Jens-Oscar Nergård, KMD
  • Oppsummering og avslutning ved Jens-Oscar Nergård, KMD

Dato for samlingen i Oslo er fredag 8. november 2019.