St.meld. nr. 40 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Landbruksdepartementet

Matkvalitet og forbrukertrygghet

Matkvalitet og forbrukertrygghet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no