Dieđihit mánáidsuodjalussii

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Mánáid- ja dásseárvodepartemeanta

Buohkat geat vuorjašuvvet muhtun máná fuolaváldimis dahje ovdánahttimis sáhttet váldit oktavuođa mánáidsuodjalusain.

Priváhta olbmot sáhttet dieđihit áššiid namahemiid mánáidsuodjalussii. Sii dalle dieđihit mánáidsuodjalussii ahte sii vuorjašuvvet muhtun máná dihtii, muhto sii háliidit ahte sin identitehta ii galgga almmuhuvvot dan bearrašii masa dat guoská.

Mánáidsuodjalusa bealis háliidit ahte olbmot almmuhit namaset.  Muhto vaikko olbmot eai hálit almmuhit geat sii leat, de mánáidsuodjalus lea geatnegahtton iskat ášši dábálaš lági mielde.  Mánáidsuodjalus sáhttá olbmuid diktit leat namaheapmin, muhto ii sáhte luvvet vihtanuššangeatnegasvuođas jos ášši lea nu duođalaš ahte ferte meannuduvvot fylkkalávdegottis dahje duopmostuoluin. Dalle ferte almmuhuvvot gii ášši lea dieđihan.

Oktavuohta mánáidsuodjalusain:

Oktavuođadieđut politiijaide, mánáidsuodjalusbearráigehččiide, gielddaid mánáidsuodjalussii ja stáhtalaš, regionála mánáidsuodjalussii