Oppamáilmmálaš hábmen

Oppamáilmmálaš hábmen lea nationála strategiija ovddidit ja heivehit doaimmaid dan láhkai ahte buohkat servodagas sáhttet daid geavahit. Kulturdepartemeanta koordinere oppamáilmmálaš hábmema strategiijabarggu.

Dásseárvu ja sosiála ja ekonomalaš ceavzin

Máilmmálaš hábmen buktá olbmodahkkon servodahkii positiivvalaš čovdosiid buot ássiide ja Norgga servodahkii muđui. Guovddáš ulbmil lea eastadit vealaheami vuoliduvvon doaibmannávccaid geažil ja sajáidahttit beasatlašvuođa dábálaš čovdosiid bokte. Máilmmálaš hábmen váikkuha positiivvalaččat sosiála ja ekonomalaš ceavzimii ja birgejupmái. Ráđđehusa višuvdna lea ahte servodat galgá buohkaide heivvolaččat hábmejuvvot. Danne dárbbašat doaibmabijuid mat buohkaide leat heivehuvvon ja mat leat oadjebasat ja geavatlaččat. Oppamáilmmálaš hábmen lea servodatkvalitehta mas lea stuora mearkkašupmi olbmuide geain leat vuoliduvvon doaibmanávccat. 

Ráđđehusa bargu

Ráđđehusa bargu dán suorggis čuovvu suorgevástideaddjiprinsihpa. Máilmmálaš hábmenstrategiijat ja guoskevaš doaibmabijut leat mielde departemeantta ovddasvástádussuorggis.  Direktoráhtaid ja stáhtaetáhtaid ovddasvástádus lea čuovvulit barggu iežaset suorggis. Lágat, láhkaásahusat ja standárddat leat mávssolaš gaskaoamit. Máilmmálaš hábmen lea mielde guovddáš ásahusaid lágain. Iešguđet fágasuorggit vástidit barggu ja čuovvoleami.

Kulturdepartemeanta  vástida dásseárvo- ja vealahanlága mii sisttisdoallá máilmmálaš hábmen ja beasatlašvuođa guoskevaš njuolggadusaid. Máilmmálaš hábmen doaibmabijuid ruhtadeapmi čuovvu suorgevástideaddjiprinsihpa, ja ruhtaduvvojit dábálaččat iešguđet departemeanttaid bušeahtaid bokte.

Oppamáilmmálaš hábmen ja beasatlašvuođa doaibmaplána 2015-2019

Oppamáilmmálaš hábmen ja beasatlašvuođa doaibmaplána 2015-2019 deattuha čálgoteknologiija ja DKT ja čuovvula doaibmaplána barggu čađaheami eará dehálaš servodatsurggiin.  

Doaibmaplánat iešguđet gillii:

Oppamáilmmálaš hábmema ođđa doaibmaplána ilbmá 2020:s

Oppamáilmmálaš hábmema ođđa doaibmaplána ovddiduvvo 2020:s ja doaibmagoahtá 2021 rájes. Gustovaš oppamáilmmálaš hábmema doaibmaplána 2015-2019 doaibmaáigi guhkiduvvo jagiin, ja nohká 2020:s.