Váidin

Fylkkaid Dearvvašvuođabearráigeahčču lea divššohasaid váidalanásahus jos oaivvildit ahte divššohasvuoigatvuođat eai leat ollašuvvan.

Fylkkaid Dearvvašvuođabearráigeahčču lea divššohasaid váidalanásahus jos oaivvildit ahte divššohasvuoigatvuođat eai leat ollašuvvan.

Ovdalgo sáhttá váidit, de ferte bivdán dearvvašvuođabargiin/ásahusas  dearvvašvuođaveahki, dieđuid dahje eará veahki maid oaivvilda sus lea vuoigatvuohta oažžut, nu gohčoduvvon  ollašumi ávžžuhus.

Eanet dieđuid váidinnjuolggadusaid birra gávnnat Stáhta dearvvašvuođabearráigeahču siidduin:

  • Rettigheter og klagemuligheter
Bajás