Kollektiivafievrredeapmi

Ovddasvástádus kollektiivafievrredeamis lea juhkkojuvvon gaskal stáhta, fylkkagieldda ja gieldda. Sii leat ieš guđet muddui veahkkin infrastruktuvrii, plánemii ja kollektiivafievrredanbálvalusaid oastimii mat eai leat fitnodatekonomalaččat gánnáhahttit. Stáhtas lea bajimus ovddasvástádus fievrredanpolitihkas ja mearrida rámmaeavttuid. Riikkaluottat ja nationála ruovdemáđiifierpmádat leat maiddái stáhta ovddasvástádus, ja báikkálaš kollektiivafievrredeapmi siskkobealde iešguđetge fylkka lea fylkkagieldda ovddasvástádus.

  Áigeguovdil dál

  Dokumeanttat

  Maŋemus dokumeanttat

  Oza dokumeantta

  Oktavuohta

  Kollektiiva- ja ámmátjohtolatsekšuvdna
  Čujuhus: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
  Galledančujuhus: Akersgata 59 (R5), Oslo

  Bajás