Geavaheaddji

Geavaheddjiin lea vuoigatvuohta oažžut buriid dieđuid gálvvuid ja bálvalusaid birra, maid sii ostet, ja sis lea vuoigatvuohta oažžut vuđolaš dieđuid iežaset vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid birra. Vuovdi ja oasti gaskasaš ruossariidduid čoavdimii fertejit leat buorit ortnegat.

Vealgeortnet

Vealgeortnetláhka addá olbmuide, geain leat duođalaš vealgeváttisvuođat, vejolašvuođa oažžut ruhtadillái ortnega. Vealgeortnegis dahkkojuvvo soahpamuš, mas dihto áigodagas, dábálaččat viđa jagi siste, olmmoš máksá nu ollu go nagoda vealggis, ja de dan maŋŋá vealgi sihkkojuvvo. Ortnet fátmmasta buot lágan velggiid, maiddái almmolaš ásahusaide, ja dan sáhttá oažžut dábálaččat dušše oktii eallimis.

Áigeguovdil dál