Márkanfievrrideapmi

Márkanfievrridanláhka mearrida rámmaid ealáhusaid márkanfievrrideapmái geavaheddjiid ja eará ealáhusaid ektui. Lága ulbmil lea hehttet vuoigatmeahttun doaibmabijuid márkanfievrrideamis.

Márkanfievrridanláhka mearrida rámmaid ealáhusaid márkanfievrrideapmái geavaheddjiid ja eará ealáhusaid ektui. Lága ulbmil lea hehttet vuoigatmeahttun doaibmabijuid márkanfievrrideamis.

Márkanfievrridanlága oppalaš váikkuhusat

Márkanfievrridanláhka lea oppalaš ja gusto buotlágan gálvvuid, bálvalusaid ja eará fálaldagaid  márkanfievrrideapmái. Lassin gávdnojit sierra márkanfievrridan njuolggadusat eará lágain. Ovdamearkka dihte leat TV-máidnosat regulerejuvvon áibmomedialágas, ja alkohola- ja duhpátmáinnusgildosat leat sihke alkoholalágas ja duhpátvahátlágas.

Láhka gieldá earret eará hohkaheaddji ja vuovdnás márkanastima, ja márkanastima mii ii čuovo buorre márkanfievrridandábiid (nugo eahpeehtalaš  márkanfievrrideapmi). Dasto lea láhkavuođustuvvon prinsihppa ahte márkanfievrrideapmi galgá ovddiduvvot nugo márkanfievrrideapmi ja ahte máinnašuvvon čuoččuhusaid galgá sáhttit duođaštit.

Sávakeahtes máidnosat – várašeapmi ja ovddalgihtii miehtan

Geavaheddjiin lea vuoigatvuohta várašit iežaset oažžumis sávakeahtes máidnosiid telefovnna bokte dahje poastta bokte. Dán sáhttá dahkat  Várašanregisttara (Reservasjonsregisteret) bokte, Brønnøysund :s (leaŋka).

Geavaheaddjit sáhttet maid várašit oažžumis čujutkeahtes máidnosiid ja/dahje nuvttá aviissaid. Dán dahká go merke poastakássii, uksii jna. “ii-giitu” dahje sullasaš ahte ii hálit guoskevaš máidnosa.  Elektronalaš máidnosiidda e-poastta bokte, SMS ja sullasaččaide gusto fas “juo-giitu” ortnet. Dát mearkkaša ahte geavaheaddjit ja eará fysalaš olbmot galget miehtat diekkár máidnosiidda ovdal go dat sáddejuvvojit.

Márkanfievrrideapmi mánáid ektui

Márkanfievrridanlágas lea sierra kapihtal mo suddjet mánáid. Mánát leat rašes joavku, geaidda galgá čájehit várrugasvuođa. Láhka dulkojuvvo čavgadeabbo go muđui  jos mánát leat ulbmiljoavku.

Eahpegovttolaš šiehtaduseavttut

Márkanfievrridanlágas lea maiddái njuolggadusat dárkkistit šiehtaduseavttuid. Olu surggiin, ovdamearkka dihte johtalusas ja elfápmolágideamis leat ealáhusat ovdalgihtii ráhkadan standárda šiehtaduseavttuid jurddašuvvon geavaheddjiid várás. Ovttaskas geavaheaddjis lea dábálaččat uhcán váikkuhanvejolašvuohta eavttuid ektui dákkár šiehtadusain.  Geavaheaddjiáittardeaddji dárkkista leat go standárdašiehtadusat maid geavaheaddjit sohpet ealáhusdolliiguin  govttolaččat ja dássedit.

Geavaheaddjiáittardeaddji ja Márkanráđđi

Geavaheaddjiáittardeaddji lea bearráigeahččanorgána márkanfievrridanlága ektui.  Márkanráđđi lea duopmostuolu sullasaš hálddašanorgána mii fágalaš áššiin lea bajitdásiinstánsa.

Márkanfievrrideapmi ealáhusdolliid gaskka

Eanaš márkanfievrridanlága mearrádusat meannudit ealáhusdolliid ja geavaheddjiid gaskasaš áššiid.  Lassin lea vel sierra kapihtal mo suddjet ealáhusdolliid beroštumiid. Dákkár áššiin ii leat Geavaheaddjiáittardeaddjis ja Márkanráđis gelbbolašvuohta seaguhit iežaset. Ealáhusdoallit ávžžuhuvvojit guoddalit ášši duopmostuoluid ovdii dahje váidit ášši politiijaide. Gávdno lávdegoddi mii meannuda áššiid jos ealáhusdoallit gaskaneaset rihkkot lága ja addá ráđđeaddi cealkámušaid (Ealáhusaid gilvolávdegoddi).