Corona-dilli

Mávssolaš dieđut ráđđehusas, departemeanttain ja Norgga eará eiseválddiin - doaimmat ja rávvagat ássiid.

Áigeguovdil dál

Illustrasjon av et norgeskart.

Koronaduođaštusa sáhtát ná geavahit Norggas

17.06.2021: Koronaduođaštusa sáhttá Norggas geavahit go ráđđehus sirdá goalmmát ceahkkái plánas mo rahpat fas servodatdoaimmaid. Koronaduođaštus sáhttá geavahuvvot stuorit almmolaš doaluin ja cruisemátkkiin Norggas. Stuorit doaluid oktavuođas dohkkehuvvo ahte sáhttá duođaštit boahkuhanstáhtusa, immunitehta dahje ahte lea buohcan covid-19.

Koronavirus

Ráđđehus rahpá servodaga ain eanet

22.06.2021: Ráđđehus rahpá servodaga ain eanet, ja dál gustogoahtá servodatdoaimmaid rahpanplána goalmmát muddu. Dál besset eanebut boahtit guossái, eanebut searvat doaluide, eaige nu gallis dárbbaš bargat ruovttukantuvrrain. Mánát ja nuorat besset searvat valáštallan- ja kulturdoaluide eará guovlluin ja biirriin, eaige dárbbaš doallat 1 mehtera gaskka.

Maŋimuš ođđasat