Lágat ja láhkabarggut

Buresdoaibmi servodat eaktuda fágalaš nana ja vuđolaččat ráhkaduvvon láhkamearrádusaid. Justiisadepartemeanttas lea bajitdási ovddasvástádus fuolahit ahte Norgga láhkamearrádusain lea buorre kvalitehta.

 • Buori lágat láhčá dili:
 • Govttolaččat juogadit sosiála buriid
 • Ceavzilis ovdáneapmi
 • Buresdoaibmi servodat
 • Vuosttaldit sávakeahtes láhttenvugiid

Gávnna láhkamearrádusaid

Neahttabáiki Lovdata almmuha buot lágaid mat dađistaga ođasmahttojuvvojit. Geahča lovdata.no 

Neahttasiidduin ráđđehus.no almmuhuvvojit dušše lágaid bajilgovva, ovddasvástideaddji  departemeanta ja leaŋkka Lovdata neahttabáikái. Lágat Lágat ráđđehus.no neahttasiidduin 

Norges lover

Juridihkalaš fakultehta Oslo universitehtas Oslos ja Fagbokforlaget álmmuheaba juohke jagi girjji Norges lover. Teavstta doaimmaha Lovdata.   

Departemeantta bargu lágaiguin ja láhkaásahusaiguin

Lágaid ja láhkaásahusaid hálddašeapmi lea dehálaš oassi departemeantta barggus. Bargui gullá árvvoštallat leat go lágat ulbmillaččat, ja ráhkadit ođđa láhkaárvalusaid Stuoradiggái. 

Maŋŋil go Stuoradiggi dohkkeha lágaid, ráhkada ráđđehus dárkilat njuolggadusaid láhkaásahusaid bokte gos láhkamearrádusat vuđolaččat čilgejuvvojit.  

Láhkabarggu áššemeannudeapmi 

Oanehis čilgehus láhkabarggu birra departemeanttain, Stuoradikkis ja Gonagasas Stáhtaráđis.

 1. Čielggadeapmi: Láhkaárvalusa dárbu čielggaduvvo ja árvvoštallojuvvo. Árvvoštallama dahká dábálaččat sierra čielggadanlávdegoddi, departemeanta dahje departemeanttaid gaskasaš bargojoavku. 
 2. Gulaskuddan: Áššáiguoskevaš ásahusat ja organisašuvnnat bovdejuvvojit buktit oaiviliid láhkaárvalussii.
 3. Stuoradiggeproposišuvdna: Departemeanta ráhkada árvalusa láhkamearrádussii oktan čilgehusaiguin, maid ráđđehus ovddida Stuoradiggái.
 4. Láhkamearrádus: Stuoradiggi dohkkeha láhkaárvalusa.
 5. Nannen: Gonagas Stáhtaráđis nanne láhkamearrádusa
 6. Fápmudus: Láhkamearrádus doaibmagoahtá gustojeaddji rievtti ektui.

Geahča dulkoncealkámušaid bajilgova

Justiisadepartemeantta láhkaossodat lea juridihkalaš ekspeartaorgána ráđđehussii ja guovddášhálddašeapmái. 

Ossodat vástida gažaldagaid, vuosttamuš eará departemeanttain, movt láhkamearrádusat galgá ipmirdit. Vástádusat addojuvvojit dulkoncealkámuššan. 

Ossodat vástida gažaldagaid, vuosttamuš eará departemeanttain, movt láhkamearrádusat galgá ipmirdit. Vástádusat addojuvvojit dulkoncealkámuššan.