Fágaskuvlasuorggi váldočuoggát 2013

•Čakčat 2013 fállojuvvojedje oktiibuot 744 iešguđetlágan fágaskuvlaoahput, almmolaš oahppofálaldagat dahke 43 proseantta ja priváhta fas 57 proseantta.

Fágaskuvllaid lohku

 • 2013:s leat oktiibuot sullii 111 fágaskuvlla mat fállet oahpuid iešguđet fágasurggiin. Priváhta fágaskuvllaid lohku lea váile 60 proseantta ja almmolaš fas badjelaš 40 proseantta.  
 • Badjel 50 proseantta riikka fágaskuvllain leat lullin, guovddáš nuortaoasis.
 • Čakčat 2013 fállojuvvojedje oktiibuot 744 iešguđetlágan fágaskuvlaoahput, almmolaš oahppofálaldagat dahke 43 proseantta ja priváhta fas 57 proseantta.

Fágaskuvllaid sturrodat

 • Sullii 44 proseanta fágaskuvllain leat uhcit go 50 studeantta. Gávcci fágaskuvllas leat badjel 500 studeantta.
 • Fágaskuvllat mat fállet humanisttalaš ja estehtalaš fágaid leat dávjá uhcimusat.
 • Fágaskuvlastudeanttain čađahit váile goalmmádasoassi oahpu Oslos ja Akershusas.

Fágaskuvlastudeanttat

 • 2013 ledje oktiibuot 16 420 fágaskuvlastudeantta, 56 proseantta priváhta ja 44 proseantta almmolaš fágaskuvllain.
 • Dievdoolbmot ledje eanetlogus, sullii 60 proseantta.
 • Sullii 68 proseantta dievdoolbmuin válljejit oahpu luonddudieđalaš fágasuorggis, giehtaduodjefágasuorggis ja teknihkalaš fágasuorggis, ja studeantalohku lea dáid surggiin sullii 94 proseantta.
 • Eanaš dievdoolbmot válljejit mediafágaid (59 proseantta) ja johtolat-sihkkarvuođafágaid ja bálvalusfágaid (74 proseantta)
 • Nissonat válljejit eanaš dearvvašvuođa-, sosiála- ja valáštallanfágaid, humanisttalaš ja estehtalaš fágaid ja ekonomiija - hálddahus fágaid.  Sii leat eanetlogus dáid fágasurggiin; 92, 72 ja 73 proseantta.

Oahppit

 • Sullii 10 proseantta fágaskuvlaohppiin geat čađahedje oahpuset giđđat 2013 jotke oahpu universitehta dahje allaskuvlla dásis. Go árvvoštallá 2011 ohppiid, de leat 15 proseantta sisačálihuvvon studeantan universitehtas dahje allaskuvllas jagi 2013.

Sisabeassan

Fágaskuvlastudeanttain besse váile 66 proseantta ohppui go devde fidnogelbbolašvuođa eavttuid, 20 proseantta go devde oppalaš studerengelbbolašvuođa eavttuid ja loahppa 14 proseantta leat beassan ohppui oppalaš studerengelbbolašvuođa gáibádusaid vuođul dahje eará dohkálaš gelbbolašvuođa vuođul.

Čađaheapmi

 • Giđđat 2013 čađahedje 5000 studeantta fágaskuvlaeksámena, 57 proseantta dievddut ja 43 proseantta nissonat.

Heivehuvvon oahppu

 • Badjelaš 20 proseantta oahppofálaldagain fállojuvvojit gáiddusoahpahussan dahje neahttaoahpahussan. Dábálaš oahpahus ja gáiddus-/neahttaoahpahus čađahuvvo sullii seamma ollu priváhta ja almmolaš fágaskuvllain.