Álbmotriekti

Álbmotriekti addá vuos ja ovddimusat njuolggadusaid stáhtaid vuoigatvuođaid ja geatnegas­vuođaid birra. Muhtun njuolggadusat gustojit ihcalassii buot stáhtaide (álbmotrievttálaš árbe­vierroriekti), muhto eanaš njuolggadusat gustojit duššefal daidda stáhtaide mat leat miehtan dasa ahte dat geatnegahttet sin.

Áigeguovdil dál