Olgoriikkaássit

Olgoriikadepartemeanta galgá ovddidit Norgga beroštumiid olgoriikka ektui ja norgalaččaide addit veahki olgoriikkas. OD bargui lea dehálaš ahte Norga gulahallá «ovttain jienain» riikkaidgaskasaččat. Dan geažil galgá OD oktiiheivehit áššiid ja rávvagiid addit eará departemeanttaide.

Áigeguovdil dál

Dokumeanttat

Oktavuohta

Olgoriikadepartemeanta

Telefovdna: 23 95 00 00
Čujuhus: Postboks 8114 Dep, N-0032 Oslo
Galledančujuhus: 7. juniplassen 1 / Victoria terrasse 7, N-0251 Oslo