Olgoriikkaássit

Olgoriikadepartemeanta galgá ovddidit Norgga beroštumiid olgoriikka ektui ja norgalaččaide addit veahki olgoriikkas. OD bargui lea dehálaš ahte Norga gulahallá «ovttain jienain» riikkaidgaskasaččat. Dan geažil galgá OD oktiiheivehit áššiid ja rávvagiid addit eará departemeanttaide.

Dokumeanttat

Resurssat

Gulahallan

Olgoriikadepartemeanta

Telefovdna: 23 95 00 00
Čujuhus: 7. juniplassen 1, N-0251 Oslo

Bajás