Gii bargá maid searvadahttinpolitihkas?

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeanta

Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeanttas lea suorgeovddasvástádus aiddo riikii boahtán sisafárrejeddjiin.

 Dat sisdoallá earret eará láidestanlága ja stáhtaborgárlága hálddašeami, ovddasvástádusa báhtareddjiid ássamis ja almmolaš suorggi dulkonbálvalusas. Searvadahttinpolitihkka lea maid fágaeiseválddiid suorgeovddasvástádus. Bargu, mánáidgárdi, skuvla ja oahppu, heivehuvvon dearvvašvuođabálvalusat ja buorre ásodat leat ereliiggán mávssolaččat, vai olbmot, geain lea sisafárrejeaddjiduogáš, loaktigohtet ja birgegohtet Norggas. Departemeanttas lea bajimuš dási ovddasvástádus searvadahttinsuorggi politihka bálddalastimis.

Searvadahttin- ja girjáivuođadirektoráhta (SGDi) galgá ollašuhttit searvadahttinpolitihka departemeantta ovddasvástádussuorggis ja dat lea departemeantta fágaorgána. SGDi galgá rávvet fágalaš áššiin ja leat gielddaid ja suorgeeiseválddiid gelbbolašvuođaguovddáš.

VOX gelbbolašvuođa nationála fágaorgánas lea pedagogalaš ovddasvástádus ráves sisafárrejeddjiid dárogiela ja servodatmáhtu oahpahusas Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeantta beales.