Eaktodáhtolaš bargu ja dialoga

Eaktodáhtolaš searvvi doaimmain gildii aiddo boahtán sisafárrejeaddjit sáhttet oahpásmuvvat báikkálaš servodahkii, ođđa ránnjáideasetguin ja besset seammás hárjehallat dárostit.

Eaktodáhtolaš bargu

Eaktodáhtolaš searvvit ja valáštallan čohkke báikkálaš servodagaid olbmuid. Eaktodáhtolaš searvvi doaimmain gildii aiddo boahtán sisafárrejeaddjit sáhttet oahpásmuvvat báikkálaš servodahkii, ođđa ránnjáideasetguin ja besset seammás hárjehallat dárostit. Ráđđehus doarju eaktodáhtolaš suorggi, mii ásaha deaivvadansajiid ja ovddida searvadahttima, ja juolluda earret eará doarjaga searvadahttinsuorggi nationála resursabirrasiidda ja servviide ja fierpmádagaide, maid vuođđun leat sisafárrejeaddjit. Eanet dieđuid doarjjaortnegiid birra gávnnat SGDi neahttasiiddus.

 

Nationála dialogakonferánsa

Ráđđehus lágidii vuosttaš nationála dialogakonferánssa golggotmánu 29. b. 2014 Oslos. Konferánssa áigot lágidit jeavddalaččat juohke jagi, nu ahte báikkálaš sisafárrejeaddjisearvvit ja eará aktevrrat miehtá riikka besset ovddidit oaiviliiddiset ja digaštallat áššiid guovddášdási politihkkáriiguin ja hálddahusain. Ráđđehus lei bures ovddastuvvon vuosttaš konferánssas. Eanet dieđuid dán jagi konferánssa birra gávnnat konferánssa neahttasiidduin. Boahtte jagi konferánssa birra maid almmuhit dieđuid seammá siiddus.

Bajás