Dárogiela ja servodatmáhtu oahpahus

Dárogiela ja servodatmáhtu oahpahusa ulbmil lea, ahte oassálastit olahit dakkár dárogielmáhtu, man vuođul sii sáhttet geavahit ja ovddidit gelbbolašvuođaset oahpus, barggus ja servodaga eará osiin.

Oahpahusas galget maid govvidit ja čilget servodaga mávssolaš osiid ja muitalit vuoigatvuođaid, geatnegasvuođaid ja mávssoleamos árvvuid birra. 

Geasa ortnet guoská?

  • Sisafárrejeddjiin, geat leat 16 - 55 jagi lea vuoigatvuohta ja geatnegasvuohta oažžut 600 diimmu dárogiel- ja servodatmáhtu oahpahusa, jos sis lea orrunlohpi, man vuođul sii ožžot bistevaš orrunlobi.
  • Dáid olbmuid bearašlahtuide ja norgga ja davviriikkalaš borgáriid bearašlahtuide, geat bohtet Norgii bearraša dihte
  • Sisafárrejeddjiin, geat leat deavdán 55 jagi, ja gullet namuhuvvon joavkkuide, lea vuoigatvuohta dárogiela ja servodatmáhtu oahpahussii, muhto ii leat geatnegasvuohta
  • Bargosisafárrejeddjiin, geat bohtet EES-/EFTA-guovllu olggobealde, lea geatnegasvuohta searvat 300 diimmu dárogiel- ja servodatmáhtu oahpahussii

Vuoigatvuohta oahpahussii mearkkaša, ahte oahpahus galgá leat nuvttá. Olbmuin, geat orrunlobiset vuođul ožžo vuoigatvuođa ja/dahje geatnegasvuođa oahpahussii ovdal ođđajagemánu 1. b. 2012, lea ain vuoigatvuohta ja/dahje geatnegasvuohta 300 diimmu oahpahussii.

Gieldda ovddasvástádus

Geatnegasvuohta fállat dárogiela ja servodatmáhtu oahpahusa lea dan gielddas, gos ovttaskas olmmoš orru. Oahpahus sisdoallá 550 diimmu dárogieloahpahusa ja 50 diimmu servodatmáhtu oahpahusa dakkár gillii, maid oassálasti ádde. Gielddas lea dasa lassin geatnegasvuohta fállat sidjiide, geaidda vuoigatvuohta ja geatnegasvuohta guoská, dahje sidjiide geain lea dušše vuoigatvuohta oahpahussii, eanemusat 2 400 diimmu lassioahpahusa dárbbu vuođul. Gielddas lea geatnegasvuohta fállat oahpahusa viđa jagi áigodagas, mii dábálaččat álgá dalle, go ovttaskas sisafárrejeaddji lea ožžon orrunlobi olgoriikkalaččaidlága vuođul. Nuvttá oahpu vuoigatvuohta nohká golmma jagi geažes, ja lassioahpu ferte leat váldán viđa jagi áigodagas. Gielddat ožžot stáhtas doarjaga oahpahussii.

Rávis sisafárrejeddjiid dárogiela ja servodatfága oahppoplána

Oahpahusa mudde Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, mii lea láidestanlága láhkaásahus. 

Bajás