Vástádusat StuoradiggáiStuoradiggeáirasiin lea vejolašvuohta gažadit ráđđehusa miellahtuid jos háliidit oažžut dieđuid dihto áššiid birra ja kártet ráđđehusa oainnuid áigeguovdilis politihkalaš áššiid birra. Dábálaččat lea gažadandiibmu juohke gaskavahko.

  • Njálmmálaš gažadandiibmu: Áirasat besset gažadit dakkár áššiid mat eai leat namuhuvvon ovddalgihtii.
  •  Dábálaš gažadandiibmu: Ráđđehusa miellahtut vástidit gažaldagaid maid áirasat leat sádden čálalaččat.
  •  Stuoradiggeáirasat sáhttet maid sáddet čálalaš gažaldagaid ráđđehussii, ja guoskevaš stáhtaráđđi ferte de vástidit guđa árgabeaivvi siste.

Vástádusat Stuoradiggái biddjojit dađistaga Stuoradikki neahttasiidduide:

Bajás