Áigeguovdil

Ođđasat

 • Ole Henrik Magga vuoitá davviriikkalaš sámi giellabálkkašumi – Gollegiella

  Preassadieđáhus Almmustahtton: 18.01.2023

  Davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi – Gollegiella 2022 geigejuvvo professor emeritus Ole Henrik Maggai Stockholmmas odne. Son lea olles iežas eallinagis erenoamáš buriin vugiin áŋgiruššan sámegielaid ovddidemiin, ovdánahttimiin ja gáhttemiin. Iežas eallingeardedagu bokte lea son čájehan sámiide ja máilbmái muđui ahte sámegiella lea dehálaš ja ealli giella.

 • Gáibádus boazodoallošiehtadussii lea biddjon ovdan

  Ođas Almmustahtton: 09.01.2023

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvi buvttii odne gáibádusas boazodoallošiehtadussii 2023/2024.

 • Studeanttat leat duhtavaččat geabbilis oahppofálaldagaiguin

  Preassadieđáhus Almmustahtton: 19.12.2022

  85 proseantta geabbilis ja lávdaduvvon oahppofálaldagaid studeanttain leat duhtavaččat fágalaš sisdoaluin, čájeha ođđa raporta. Oahppofálaldagat deivet bures bargoeallima dárbbuide ja láhčet oahpu ja lassigelbbolašvuođa olbmuide sin orrunbáikkiide ja iešguđetlágan eallindiliide.

 • Eai goassige ovdal leamaš nu ollu mánát skuvllaid astoáiggefálaldagas (SAÁF) go dál

  Preassadieđáhus Almmustahtton: 16.12.2022

  Lassáneapmi lea juksan ođđa olahusa skuvllaid astoáiggefálaldagas. Sivvan lassáneapmái lea ráđđehusa mearrádus čakčat, ahte vahkkosaččat addit 12 diibmosaš nuvttá skuvlaastoáiggefálaldaga (SAÁF) buot ohppiide geat vázzet vuosttaš luohkás.

 • Boazodoallošiehtadusa šiehtadallamiid 2023/2024 álggahančoahkkin

  Ođas Almmustahtton: 15.12.2022

  Eanandoalo- ja biebmodepartemeanta (EBD) ja Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvi (NBR) šiehtadallet jahkásaččat jotkkolaš boazodoallošiehtadusa.

 • Sandra Borch lea čoahkkinastán Boazodoallostivrrain

  Ođas Almmustahtton: 13.12.2022

  Guohtunriiddut, boraspirevahágat, Fosen-duomu čuovvoleapmi, CWD-dávdda leavvanvárra ja boazodoalloláhkarievdadus ledje muhtun áššit áššelisttus go eanadoallo- ja biebmoministtar čoahkkinasttii Boazodoallostivrrain juovlamánu 12.beaivvi 2022.

Eanet ođđasat

Sártnit ja sáhkavuorut

Eanet sáhkavuorut ja cealkimat

Neahtta-tv

 • Neahtta-tv

  Stáhta penšuvdnafoandda guhkes áiggi, vásttolaš hálddašeapmi

  Sátta 01.04.2022, 14:00

  Ruhtadandepartemeanta geige odne dieđáhusa Stáhta penšuvdnafoandda birra 2022. Dieđáhusa mávssolaš fáttát leat dálkkádatriska ja Stáhta olgoriikka penšuvdnafoandda (SOP) aktiiva hálddašeapmi.

 • Neahtta-tv Ođđa ja vuoiggaleappot rievdadusat olles Norgii

  Sátta 08.11.2021, 15:00

  Vejolašvuođat miehtá riikka, eanet olbmot barggus oadjebas bargomárkanis, buoret juogadeapmi ja vuoiggaleabbo dálkkádatpolitihkka leat váldoáŋgiruššansuorggit ráđđehusa jagi 2022 Stáhtabušeahttaárvalusas.

Loga eanet video birra