Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

19.02.2019

  • Møter KS-styreleder

    Nikolai Astrup| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Digitaliseringsminister Nikolai Astrup møter Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Bajás