Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

19.02.2019

 • Utanriksministeren er på besøk i Bergen

  Ine Eriksen Søreide| Utenriksdepartementet

  Báiki: Bergen

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide deltek på eit ope møte på Universitetet i Bergen. Tema er meldinga til Stortinget om internasjonalt samarbeid under press.

  Sjå Universitetet i Bergen sin nettstad for ytterlegare informasjon. Utanriksministeren har mellom anna og møte med rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, og vil besøkje Sjøkrigsskulen.

  Pressekontakt: Kristin Enstad, 482 68 835 (med på reisa) 

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás