Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

20.02.2019

  • Kultur- og likestillingsminister Skei Grande møter representantar frå Antirasistisk Senter, Organisasjon mot offentlig diskriminering, Minotek og Samarbeidsrådet for tros- og livssyn

    Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás