Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

25.03.2019

  • Landbruks- og matministeren besøker Campus Ås

    Olaug Vervik Bollestad| Landbruks- og matdepartementet

    Báiki: Ås

    Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Campus Ås, hun skal besøke Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Veterinærinstituttet (VI), NOFIMA og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Bajás