Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

27.03.2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren møter KS

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter KS og Østlandssamarbeidet. Tema for møtet er internasjonalt arbeid.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás