Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

25.03.2019

 • Statsministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren inviterer til møte i samband med inkluderingsdugnaden

  Erna Solberg, Torbjørn Røe Isaksen, Anniken Hauglie| Statsministerens kontor

  Čujuhus: Parkveien 45, Oslo

  Statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer ei rekkje verksemder og organisasjonar til møte i samband med inkluderingsdugnaden. Regjeringa ønskjer innspel til kva som skal til for å få fleire av dei som står utan jobb inn i arbeidslivet.

  Møtet går føre seg i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo.

  Pressa kan vere til stades under møtet. Oppmøte for pressefolk i Riddervoldsgate 2 seinast kl. 11.30. Ta med pressekort og gyldig ID. Det vert servert enkel lunsj frå kl. 11.15-12.00.

  Pressekontaktar for statsministeren er politisk rådgivar Peder Weidemann Egseth, telefon 907 06 696, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post asa@smk.dep.no.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás