Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

27.03.2019

  • Statsministeren til munnleg spørjetime

    Erna Solberg| Statsministerens kontor

    Báiki: Stortinget

    Statsminister Erna Solberg deltek i munnleg spørjetime i Stortinget.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás