Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

20.05.2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Ålesund

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøker Ålesund i Møre og Romsdal. Tema for dagen er blant annet innovasjon i offentlig sektor.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás