Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

21.05.2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Prospera

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter stiftelsen Prospera. Tema for møtet er dugnad og kompetanse.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás