Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

21.05.2019

 • Klima- og miljøministeren deltar på åpningen av Klemenskirken

  Ola Elvestuen| Klima- og miljødepartementet

  Adresse: Krambugata 2, Trondheim

  Sted: Klemenskirken

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på åpningen av Klemenskirken i Trondheim.

  Ruinene etter Klemenskirken ˗ byens eldste kirke og Olav den helliges første hvilested – ble oppdaget av arkeologer i Trondheim høsten 2016. Nå har ruinene fått et eget utstillingsrom i næringsbygget som er tilgjengelig for alle.


  H.K.H. Kronprins Haakon skal åpne Klemenskirkeutstillingen, under et arrangement der blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen og riksantikvar Hanna Geiran vil være til stede.


  I utstillingslokalene i Krambugata kan man blant annet se grunnmurene til stavkirken og alteret der Olav Haraldssons kiste ble plassert da han ble helgenkåret i år 1031. Funnet av Olav Haraldssons første gravkirke er en av de viktigste arkeologiske oppdagelsene i Norge og har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt.

  Pressekontakt for statsråd Elvestuen: Jon Berg - 905 69 495

Bajás