Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

24.05.2019

  • Utviklingsministeren har møte med flyktningeleiar i Uganda

    Dag-Inge Ulstein| Utenriksdepartementet

    Báiki: UD, Oslo

    Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein har møte med Joel Boutroue, leiar av FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) i Uganda. 

    Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás