Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

29.05.2019

  • Kommunal- og moderniseringsministeren møter Orkland kommune

    Monica Mæland| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møter Orkland kommune. Tema for møtet er differensiert arbeidsgiveravgift.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás