Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

19.07.2019

  • Kultur- og likestillingsministeren til stede ved markeringen av 150-årsjubileet for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider

    Trine Skei Grande| Kulturdepartementet

    Báiki: Nidaros domkirke og Erkebispegården

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás