Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

26.08.2019

  • Fiskeriminister Nesvik til Stranda

    Harald T. Nesvik| Nærings- og fiskeridepartementet

    Báiki: Stranda

    Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker Norsk Sjømat.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás