Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

26.08.2019

  • Delta på åpent møte om tro

    Kjell Ingolf Ropstad| Barne- og familiedepartementet

    Čujuhus: Kong Augvalds veg 101, 4262 Avaldsnes

    Báiki: Avaldsnes

    Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på åpent møte om troens plass i samfunnet.

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás