Kaleanddar

Čájet olles kaleandara

20.09.2019

  • Statssekretær Jakobsen held innlegg på eit Norad-seminar

    Aksel Jakobsen| Utenriksdepartementet

    Báiki: Norad, Oslo

    Statssekretær Aksel Jakobsen held innlegg på Norad sitt seminar om evalueringa av trustfundportefølja i Verdsbanken og FNs utviklingsprogram (UNDP). 

    Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás